Damaris Norge - kobler kristen tro og populærkultur
Peter J. Williams  - Historical reliability of the New Testament III

Peter J. Williams - Historical reliability of the New Testament III

November 6, 2019

På Reliable hadde Peter J. Williams bibeltimer og to hovedseminar om «The historical reliability of the New Testament».

Williams er en av vår tids største teologer.

Han har blant annet forsket på den tidlige historie i oversetting med særlig fokus på Bibelen og tekstkritikk.

Peter J. Williams har en lettfattelig forelesningsform til tross for sin meget tunge kunnskap.

Han er lett forståelig, og gjør vanskelige emner tilgjengelige for de fleste. Han er for tiden leder av Tyndale House i Cambridge, og i forbindelse med Reliable, vil vi også slippe den norske oversettelsen av hans bok «Can we trust the Gospels?».

Dette er en bok som kan gi deg god innsikt i evangelienes troverdighet, og derfor også budskapets troverdighet.

 
Peter J. Williams - Historical reliability of the New Testament II

Peter J. Williams - Historical reliability of the New Testament II

November 4, 2019

På Reliable hadde Peter J. Williams bibeltimer og to hovedseminar om «The historical reliability of the New Testament».

Williams er en av vår tids største teologer.

Han har blant annet forsket på den tidlige historie i oversetting med særlig fokus på Bibelen og tekstkritikk.

Peter J. Williams har en lettfattelig forelesningsform til tross for sin meget tunge kunnskap.

Han er lett forståelig, og gjør vanskelige emner tilgjengelige for de fleste. Han er for tiden leder av Tyndale House i Cambridge, og i forbindelse med Reliable, vil vi også slippe den norske oversettelsen av hans bok «Can we trust the Gospels?».

Dette er en bok som kan gi deg god innsikt i evangelienes troverdighet, og derfor også budskapets troverdighet.

Peter J. Williams - Historical reliability of the New Testament I

Peter J. Williams - Historical reliability of the New Testament I

November 3, 2019

På Reliable hadde Peter J. Williams bibeltimer og to hovedseminar om «The historical reliability of the New Testament».

Williams er en av vår tids største teologer.

Han har blant annet forsket på den tidlige historie i oversetting med særlig fokus på Bibelen og tekstkritikk.

Peter J. Williams har en lettfattelig forelesningsform til tross for sin meget tunge kunnskap.

Han er lett forståelig, og gjør vanskelige emner tilgjengelige for de fleste. Han er for tiden leder av Tyndale House i Cambridge, og i forbindelse med Reliable, vil vi også slippe den norske oversettelsen av hans bok «Can we trust the Gospels?».

Dette er en bok som kan gi deg god innsikt i evangelienes troverdighet, og derfor også budskapets troverdighet.

Hans Johan Sagrusten - De tidligste manuskriptene til Bibelen

Hans Johan Sagrusten - De tidligste manuskriptene til Bibelen

November 1, 2019

Hans Johan Sagrusten - De tidligste manuskriptene til Bibelen

Hans Johan er 49 år og jobber som forlagssjef i Verbum Forlag.

Hans Johan har skrevet flere bøker, deriblant Det store puslespillet I og II hvor han skriver fengslende om historien til noen av de eldste og viktigste manuskriptene til Bibelen. Begge bøker har fått rosende omtale både i Dagbladet og Klassekampen.

I dette seminaret vil Hans Johan ta oss med på jakten etter de eldste manuskriptene til Bibelen og introdusere oss for noen av de fascinerende historiene som skjuler seg bak manuskriptene.

Kurt Christensen: Bibelen og Koranen

Kurt Christensen: Bibelen og Koranen

October 30, 2019

Kurt Christensen - Bibelen og Koranen

Kurt er 71 år og professor i etikk og religionsfilosofi ved MF Aarhus.

Kristendommen og islam har påfallende likheter og vesentlige forskjeller. Kan vi ved å sammenlikne Koranen og Bibelen finne nøkkelen til forholdet mellom kristendommen og islam? I dette seminaret vil Kurt begrunne Bibelens autoritet i møte med Koranen og muslimsk kritikk.

Joakim Magnus: Bibelen i et disippelperspektiv

Joakim Magnus: Bibelen i et disippelperspektiv

October 23, 2019

Opptaket er gjort i forbindelse med Reliablekonferansen, et samarbeid mellom Fjellhaug Internasjonale Høyskole og Veritas.

Joakim Magnus - Bibelen i et disippelperspektiv

Joakim er 39 år og Leder for Ungdom i Oppdrag Oslo. Han er primus motor for de populære Bibelkveldene i Misjonssalen i Oslo som søker å inspirere folk til å bli bedre kjent med Bibelen. I dette seminaret ser vi nærmere på hvor grunnleggende viktig kjennskap til Bibelen og dens autoritet er, for å leve som en disippel i hverdagen.

Simeon Ottosen: Ulike atuelle bibelsyn

Simeon Ottosen: Ulike atuelle bibelsyn

October 22, 2019

Opptaket er gjort i forbindelse med Reliablekonferansen, et samarbeid mellom Fjellhaug Internasjonale Høyskole og Veritas.

Simeon Ottosen Ulike aktuelle bibelsyn

Simeon er 24 år og student ved FiH.

Han arbeider for tiden med en masteravhandling om aktuelle bibelsyn i Norge i dag.
I dette seminaret vil Simeon gi oss en innføring i ulike bibelsyn og vise oss hvordan de gjør seg gjeldende i aktuelle debatter i dag.

The Old Testament and Jesus - Peter J Williams

The Old Testament and Jesus - Peter J Williams

September 12, 2019
Peter J. Williams er hovedtaler på konferansen Reliable i Oslo 20-22/9 2019.
Se også ressurssiden https://www.damaris.no/williams/ med flere videoer.
 
Foredraget er gjengitt med tillatelse fra ELF / FOCLOnline, og vi anbefaler at du sjekker ut YouTube-kanalen deres.
Why Trust The Gospels? - Peter J. Williams

Why Trust The Gospels? - Peter J. Williams

September 11, 2019
Evangeliene oppfattes av mange som religiøse skrifter som har lite med historien å gjøre. I dette foredraget forklarer en av vår tids ledende bibelforskere, Peter J. Williams, hvor sterkt det historiske grunnlaget er for evangeliene: "Hvorfor skal vi tro på evangeliene?"

Peter J. Williams er hovedtaler på konferansen Reliable i Oslo 20-22/9 2019.
Se også ressurssiden https://www.damaris.no/williams/ med flere videoer.
 
Video av dette foredraget er tilgjengelig her.
Foredraget er gjengitt med tillatelse fra ELF / FOCLOnline, og vi anbefaler at du sjekker utYouTube-kanalen deres.
10 tips til deg som vil forstå Bibelen bedre - Intervju med Lars Olav Gjøra - Bibelnerden.no

10 tips til deg som vil forstå Bibelen bedre - Intervju med Lars Olav Gjøra - Bibelnerden.no

January 24, 2019

I dette intervjuet blir du litt bedre kjent med Lars Olav Gjøra - Bibelnerden.no.

Sjekk ut:

Her er de 10 tipsene til deg som vil forstå Bibelen bedre som vi snakker om i podcasten:

Podbean App

Play this podcast on Podbean App