Damaris Norge - kobler kristen tro og populærkultur
Skeptikerens guide til bud 7-10 - Bjørn Hinderaker

Skeptikerens guide til bud 7-10 - Bjørn Hinderaker

April 22, 2022

I serien Skeptikerens guide ønsker vi å stille de vanskelige spørsmålene, og slik utfordre vanetenkning og selvfølgeligheter. Vi tror at gode spørsmål kan hjelpe oss til å forstå den kristne troen bedre. Serien våren 2022 tar for seg de ti bud, og denne kvelden ser på budene 7-10, og i to deler.

Seminaret stiller spørsmål som:

Er de ti bud unike i historien?
Hvilken forskjell gjorde de ti bud for de som først hørte dem?
Er budenes negasjonsform «du skal ikke» livsfiendtlig?
Videreføres de ti bud i NT?
Hva er problemet med begjæret?

Bjørn Hinderaker fra NLA Høgskolen Kristiansand og Damaris Norge står for undervisningen.

Thor Haavik om den nye serien - Oppstandelsen

Thor Haavik om den nye serien - Oppstandelsen

April 12, 2022

Stod Jesus opp igjen fra de døde? Det er et av menneskenes aller viktigste spørsmål, både fordi det berører temaet døden, men også fordi det er en døråpner for mange av de andre store spørsmålene vi har. Derfor ser denne serien på om Jesu oppstandelse virkelig kan ha skjedd.

Serien lanseres den 13. april på YouTube

Serien kan du se her: https://troogmedier.no/oppstandelsen/

Ressursene fra Damaris finner du på: https://snakkomtro.com/jesuoppstandelse/

Skeptikerens guide til budene 4-6 - Med Lars Dahle og Bjørn Hinderaker

Skeptikerens guide til budene 4-6 - Med Lars Dahle og Bjørn Hinderaker

March 18, 2022

Gjennom å stille de utfordrende spørsmålene ønsker skeptikerens guide å rive oss ut av vanetenkning og selvfølgeligheter og tvinge oss til å grave dypere. Denne serien tar for seg de ti bud fra 2 Mosebok kapittel 20. Lars Dahle og Bjørn Hinderaker fra NLA Høgskolen Kristiansand og Damaris Norge står for undervisningen.

I dette seminaret tar de opp spørsmål som:

Befaler Gud blind lydighet til øvrighet?

Hva er grunnlag for menneskets verdi?

Er ikke ekteskap gammaldags?

Lars Dahle om apologetikk, evangelisering i møte med samtidens ideologier, John Stott og Lausannebevegelsen.

Lars Dahle om apologetikk, evangelisering i møte med samtidens ideologier, John Stott og Lausannebevegelsen.

March 3, 2022

I dag deler vi et intervju der Lars Dahle er gjest i podkasten Liv & Lederkskap med Daniel Sæbjørnsen.

Sjekk ut: https://livoglederskap.podbean.com/

----

I denne månedens Liv & Lederskap har Daniel gleden av å snakke med Lars Dahle. Han er til daglig førsteamanuensis i teologi, religion og filosofi ved NLA Gimlekollen, leder av Damaris Norge og en ledende skikkelse innenfor European Leadership Forum. I podkasten deler han om sin reise til tro og hans kall til kristen tjeneste innenfor mediaverden. Han forklarer hva apologetikk er for noe, og hvilken muligheter og utfordringer vi møter i en moderne / postmoderne verden. Samt deler han fra sitt møte med John Stott, og Lausannebevegelsens historie og arbeid. 

Skeptikerens guide til budene - Bud nr3

Skeptikerens guide til budene - Bud nr3

February 22, 2022

En serie temakvelder våren 2022 med Lars Dahle og Bjørn Hinderaker som tar opp aktuelle og utfordrende spørsmål rundt de ti bud. 

Bud nr 3: Hvorfor kommanderer Gud hvile? 

Opptaket inkluderer svar på spørsmålene som kom inn til Bud nr 2.

Skeptikerens guide til budene - Bud nr 2

Skeptikerens guide til budene - Bud nr 2

February 21, 2022

Skeptikerens guide til budene

En serie temakvelder våren 2022 med Lars Dahle og Bjørn Hinderaker som tar opp aktuelle og utfordrende spørsmål rundt de ti bud.

Bud nr 2: Hvorfor er Gud så sykelig opptatt av sitt navn og rykte?

 

Skeptikerens guide til budene - 1. bud - Bjørn Hinderaker

Skeptikerens guide til budene - 1. bud - Bjørn Hinderaker

February 8, 2022

Gjennom å stille de utfordrende spørsmålene ønsker denne serien å rive oss ut av vanetenkning og selvfølgeligheter og tvinge oss til å grave dypere, og søke sannheten. De ti bud finnes i Bibelen i 2 Mosebok kapittel 20.

Serien blir streamet fra Facebooksidene til Misjonshuset i Kristiansand. Velkommen til å stille spørsmål både i forkant og mens undervisningen pågår.

19.01: Hvorfor ‘bud’, og hva har Gud med moralen å gjøre? (1. bud)

16.02: Hvem er Gud og hvordan behandle Ham? (1. – 3. bud)

16.03: Hvem er mine medmennesker og hvordan behandle dem? (4. – 6. bud)

20.04: Hva er ting  og hvordan behandle dem? (7. – 10. bud)

 

Skeptikerens guide til julen del 2 - Lars Dahle og Bjørn Hinderaker

Skeptikerens guide til julen del 2 - Lars Dahle og Bjørn Hinderaker

December 11, 2021

Første del av Skeptikerens guide til julen så på vår moderne idyllisering av julen og på moderne julemyter. Denne andre delen stiller kritiske spørsmål til Bibelens julefortellinger, og spør om de er fulle av myter og historiske misforståelser. Følgende spørsmål blir stilt

  • Jomfrufødsel – vitenskapelig umulig?
  • Hvor kommer ideen om jomfrufødsel fra?
  • Hvem var «vismennene»?
  • Kan vi tro på Betlehemsstjernen?
  • Bommer Lukas med å nevne Kvirinius?

I tillegg besvares spørsmål fra salen.

Vi henviser til serien med korte videoer Skeptikerens guide til julen på www.snaokkmtro.no: https://snakkomtro.com/skeptikerens-guide-til-julen/

Skeptikerens guide til julen del 1 - Lars Dahle og Bjørn Hinderaker

Skeptikerens guide til julen del 1 - Lars Dahle og Bjørn Hinderaker

December 10, 2021

Julen, en tid med idyll og eventyr:  Julenissen, Tre nøtter til askepott, Reisen til Julestjernen, og Jesusbarnet i krybben. Så mye idyll at det er vanskelig å trenge inn til julens kjerne, om da julen har noen «kjerne»! For er det lettere å tro på Bibelens julefortellinger, med engler, jomfrufødsel, stjerne og vise menn, enn på julenisse, flyvende reinsdyr og julegaver?

Denne første delen ser på vår moderne idyllisering av julen, og hvordan skikkelser som julenissen har blitt til. Vi tar også opp moderne myter om julens opphav i før-kristne tradisjoner. Til slutt i denne delen ser vi på evangelienes ulike julefortellinger.

Del 2 vil ta opp spørsmålet om Bibelens julefortellinger er fulle av myter og historiske feil. I tillegg tas spørsmål fra salen.

Vi henviser til serien med korte videoer Skeptikerens guide til julen på www.snaokkmtro.no: https://snakkomtro.com/skeptikerens-guide-til-julen/

Seksualitet i kristen tro og noen andre livssyn -  Margunn Serigstad Dahle

Seksualitet i kristen tro og noen andre livssyn - Margunn Serigstad Dahle

December 9, 2021

Her deler vi foredraget Seksualitet i kristen tro og noen andre livssyn, som Margunn Serigstad Dahle også holdt på fagseminaret Kjønn og seksualitet i kristent perspektiv den 24. november 2021.  Fagseminaret ble arrangert av Forum for didaktikk i kristent perspektiv, og hadde lærere ved kristne friskoler som målgruppe.

Dahle illustrerer hvordan livssyn som perspektiv kan gi hjelp til å forstå og vurdere mangfoldet av livsstiler og oppfatninger når det gjelder seksualitet, kropp og kjønn i samtiden. Hva er typisk for det kristne livssynet i forhold til aktuelle religiøse og sekulære alternativer? Hvordan kan vi med respekt og integritet bidra til kritisk tenkning og vurdering ut fra det kristne livssynet?

Dette foredraget bygger direkte på Dahles formidling om Seksualitet i populærkulturen på samme fagseminar, og vi anbefaler deg å lytte til det først for å få større utbytte.

Utfyllende ressurser til begge foredragene ligger ellers på nettsidene Damaris Skole Grs og Vgs.

Margunn Serigstad Dahle er førstelektor ved NLA Høgskolen Kristiansand, team- og produksjonsleder i Damaris og redaktør for Damaris Skole Vgs.

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App