C.S.Lewis - Ateisten som mistet sin tro og ble kristen

March 12, 2019

Et seminar med Bjørn Hinderaker om C.S.Lewis sin veg frå ateisme til kristen tru.

Tatt opp av https://radiosunnmore.no

Han har vist oss hvem Gud er - Tale med Stefan Gustavsson

March 9, 2019

Januar 2019 arrangerte FOKUS hverdagsmenighet en Apologetikkhelg.

Medarbeidere i Damaris Norge var med og sto for undervisningen.

Her er Stefan Gustavsson sin tale om tema «Han har vist oss hvem Gud er»

Fokus Hverdagsmenighet er tilknyttet NLM og holder til ved Kleppe bedehus.

Hvorfor tro på Bibelens troverdighet? - Stefan Gustavsson

March 6, 2019

Januar 2019 arrangerte FOKUS hverdagsmenighet en Apologetikkhelg.

Medarbeidere i Damaris Norge var med og sto for undervisningen.

Her er Stefan Gustavsson sitt seminar om «Hvorfor tro på Bibelens troverdighet?»

Fokus Hverdagsmenighet er tilknyttet NLM og holder til ved Kleppe bedehus.

Bibelen og Big Bang - Lars Dahle

March 3, 2019

Januar 2019 arrangerte FOKUS hverdagsmenighet en Apologetikkhelg.

Medarbeidere i Damaris Norge var med og sto for undervisningen.

Her er  Lars Dahle sitt seminar om «Bibelen og Big Bang».

Fokus Hverdagsmenighet er tilknyttet NLM og holder til ved Kleppe bedehus.

 

Paulus på livssynstorget i Aten - en modell for oss? - Lars Dahle

March 1, 2019

Januar 2019 arrangerte FOKUS hverdagsmenighet en Apologetikkhelg.

Medarbeidere i Damaris Norge var med og sto for undervisningen.

Her er  Lars Dahle sitt seminar om tema:

Paulus på livssynstorget i Aten - en modell for oss?

Fokus Hverdagsmenighet er tilknyttet NLM og holder til ved Kleppe bedehus.

Hvorfor tro på Bibelens Jesus? - Stefan Gustavsson

February 25, 2019

Januar 2019 arrangerte FOKUS hverdagsmenighet en Apologetikkhelg.

Medarbeidere i Damaris Norge var med og sto for undervisningen.

Her er  Stefan Gustavsson sitt seminar om «Hvorfor tro på Bibelens Jesus?».

Fokus Hverdagsmenighet er tilknyttet NLM og holder til ved Kleppe bedehus.

Det ondes problem - Morten Marius Larsen

February 22, 2019

Januar 2019 arrangerte FOKUS hverdagsmenighet en Apologetikkhelg.

Medarbeidere i Damaris Norge var med og sto for undervisningen.

Her er  Morten Marius Larsen sitt seminar om «Det ondes problem».

Fokus Hverdagsmenighet er tilknyttet NLM og holder til ved Kleppe bedehus.

Verdier og tro i Disney - hvorfor angår det oss? Margunn Serigstad Dahle

February 20, 2019

Januar 2019 arrangerte FOKUS hverdagsmenighet en Apologetikkhelg.

Medarbeidere i Damaris Norge var med og sto for undervisningen.

Her er Margunn Serigstad Dahle sitt seminar om «Verdier og tro i Disney - hvorfor angår det oss?»

Fokus Hverdagsmenighet er tilknyttet NLM og holder til ved Kleppe bedehus.

Hvorfor tro på Bibelens Gud? - Stefan Gustavsson

February 18, 2019

Januar 2019 arrangerte FOKUS hverdagsmenighet en Apologetikkhelg.

Medarbeidere i Damaris Norge var med og sto for undervisningen.

Her er Stefan Gustavsson sitt seminar om «Hvorfor tro på Bibelens Gud?»

Fokus Hverdagsmenighet er tilknyttet NLM og holder til ved Kleppe bedehus.

Tro og tvil - Seminar - Morten Marius Larsen

February 15, 2019

Januar 2019 arrangerte FOKUS hverdagsmenighet en Apologetikkhelg.

Medarbeidere i Damaris Norge var med og sto for undervisningen.

Her er  Morten Marius Larsen sitt seminar om Tro og tvil.

Fokus Hverdagsmenighet er tilknyttet NLM og holder til ved Kleppe bedehus.

Flere ressurser om tvil finner du på:

https://snakkomtro.com/?s=Tvil