Damaris Norge - kobler kristen tro og populærkultur

Simeon Ottosen: Ulike atuelle bibelsyn

October 22, 2019

Opptaket er gjort i forbindelse med Reliablekonferansen, et samarbeid mellom Fjellhaug Internasjonale Høyskole og Veritas.

Simeon Ottosen Ulike aktuelle bibelsyn

Simeon er 24 år og student ved FiH.

Han arbeider for tiden med en masteravhandling om aktuelle bibelsyn i Norge i dag.
I dette seminaret vil Simeon gi oss en innføring i ulike bibelsyn og vise oss hvordan de gjør seg gjeldende i aktuelle debatter i dag.

Play this podcast on Podbean App