Damaris Norge - kobler kristen tro og populærkultur

Kurt Christensen: Bibelen og Koranen

October 30, 2019

Kurt Christensen - Bibelen og Koranen

Kurt er 71 år og professor i etikk og religionsfilosofi ved MF Aarhus.

Kristendommen og islam har påfallende likheter og vesentlige forskjeller. Kan vi ved å sammenlikne Koranen og Bibelen finne nøkkelen til forholdet mellom kristendommen og islam? I dette seminaret vil Kurt begrunne Bibelens autoritet i møte med Koranen og muslimsk kritikk.

Play this podcast on Podbean App