Damaris Norge - kobler kristen tro og populærkultur

Sofie Braut: Bibelens autoritet i vår tid

October 9, 2019

Opptaket er gjort i forbindelse med Reliablekonferansen, et samarbeid mellom Fjellhaug Internasjonale Høyskole og Veritas.

Sofie Braut - Bibelens autoritet i vår tid

Sofie er 42 år og lektor ved Tryggheim vgs. Som medlem av Frimodig kirke og kommentator i Vårt Land, har Sofie markert med et sterkt og tydelig engasjement i aktuell kirkelivs- og samfunnsdebatt. I dette seminaret deler Sofie  sitt engasjement og tydeliggjøre viktigheten av å løfte frem Bibelens autoritet i et bredere kirke- og samfunnsperspektiv.

 

http://www.reliableconference.no/