Damaris Norge - kobler kristen tro og populærkultur

Skeptikerens guide til Paulus - Har Paulus forvrengt Jesu budskap? Del 2

November 1, 2018

Opptak fra åpne temakvelder i Misjonshuset i Kristiansand.

I høst er fokus på "Skeptikerens guide til Paulus"

Bjørn Hinderaker, Høgskolelektor ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollenog medarbeider i Damaris Norge, underviser om tema: Har Paulus forvrengt Jesu budskap?

Play this podcast on Podbean App