Damaris Norge - kobler kristen tro og populærkultur

Skeptikerens guide til Jesus

September 8, 2016

Bjørn Hinderaker underviser om skepsis på Misjonshuset i Kristiansand

Forskere har i flere hundre år satt kritisk søkelys på Bibelen, og mange har ytret skepsis til NTs bilde av Jesus.

Bjørn Hinderaker tar i dette seminaret opp flere av de vanlige innvendingene mot evangelienes troverdighet og ser på interessante funn fra nyere Jesus-forskning.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App