Damaris Norge - kobler kristen tro og populærkultur

Menneskeverd i teori og praksis - Daniel Joachim Kleiven

January 12, 2018

Tanken om menneskeverd synes å forsvinne i kulturen. På universitetene fremmes nye former for etikk som forsvarer drap og overgrep. Hvordan kan vi møte disse ideene?

Seminar med Daniel Joachim Kleiven på på Veritaskonferansen 2017.