Damaris Norge - kobler kristen tro og populærkultur

Knut Kåre Kirkholm - Apostlenes Bibel

October 10, 2019

Opptaket er gjort i forbindelse med Reliablekonferansen, et samarbeid mellom Fjellhaug Internasjonale Høyskole og Veritas.

Knut Kåre Kirkholm - Apostlenes Bibel

Knut Kåre er 37 år og høyskolelektor ved FiH. Han underviser i språk og bibelfag. Apostlene leste ikke helt den samme Bibelen som vi gjør. I dette seminaret ser vi nærmere på hva slags bibel apostlene brukte og hvordan de brukte den.

 

http://www.reliableconference.no/