Damaris Norge - kobler kristen tro og populærkultur

En tvilers vei til tro - Q&A

April 25, 2020

Spørsmål og svar etter talen til Bjørn Hinderaker

En tvilers vei til tro - Om tvil og skepsis som noe som preger vår kultur, og om «tvil» som noe naturlig, og hvordan spørsmål kan lede oss til en tryggere tro. Om C.S.Lewis som eksempel på hvordan refleksjon over de store spørsmålene utfordret hans ateisme og ledet ham til kristen tro.

Play this podcast on Podbean App