Damaris Norge - kobler kristen tro og populærkultur

Andakt 1 - Kan vi stole på Bibelen?

May 4, 2018

Her kommer en andakt fra serien «Over en åpen Bibel», produsert av Norea Mediemisjon.

Det er Lars Dahle, daglig leder i Damaris Norge som deler noen tanker rundt temaet «Kan vi stole på Bibelen»