Damaris Norge - kobler kristen tro og populærkultur
Menneskeverd i teori og praksis -  Daniel Joachim Kleiven

Menneskeverd i teori og praksis - Daniel Joachim Kleiven

January 12, 2018

Tanken om menneskeverd synes å forsvinne i kulturen. På universitetene fremmes nye former for etikk som forsvarer drap og overgrep. Hvordan kan vi møte disse ideene?

Seminar med Daniel Joachim Kleiven på på Veritaskonferansen 2017.

Hvis alt er materie, kan vi tro på fri vilje?

Hvis alt er materie, kan vi tro på fri vilje?

January 10, 2018

Hvis alt i universet bare er materie, er ikke alt fanget i ubrytelige naturlover? Hvis naturalismen er sann, kan det finnes fri vilje?     

 

Seminar med Daniel Joachim Kleiven på Veritaskonferansen 2017

Kan vi tro på «Skriften alene» i dag?

Kan vi tro på «Skriften alene» i dag?

January 8, 2018

Om reformasjonens kilde: Bibelen. Hvorfor synet på Bibelen var viktig den gang og hvorfor det er like viktig i dag?   

Seminar med Bjørn Øyvind Fjeld på Veritaskonferansen 2017

Tro og vitenskap: Er evolusjonsteorien vanntett?

Tro og vitenskap: Er evolusjonsteorien vanntett?

January 7, 2018

Hvordan har evolusjonsteorien utviklet seg, og hvilke alternative teorier har vi i dag? Hva skal til for at evolusjonsteorien skal erstattes forkastes?

Seminar med Bjørn Are Davidsen

Islam: «You can’t Trust the Bible»

Islam: «You can’t Trust the Bible»

January 6, 2018

One of the most common objections from Muslims, is that the Bible is unreliable, but their Quran is perfect. How can we respond to this?       

Seminar med Beth Grove på Veritaskonferansen 2017 

Jesu likklede og hodeklede - fantasi eller fakta? Hva sier forskningen?

Jesu likklede og hodeklede - fantasi eller fakta? Hva sier forskningen?

December 25, 2017

Likkledet i Torino har vært omdiskutert:

Er det virkelig autentisk og stammer fra Jesus?

Hva sier den beste forskningen vi har i dag om likkledet?

Og har vi også funnet Jesu hodeklede (soudarion)?

Oddvar Søvik og Jostein Andreassen

Min vei fra ateisme til kristen tro, med filosofi og apologetikk som hjelpere.

Min vei fra ateisme til kristen tro, med filosofi og apologetikk som hjelpere.

December 21, 2017

Ralph Vaags har i en årrekke undervist i filosofi ved UiA.

I seminaret forteller han om sin filosofiske vei til kristen tro og betydningen av kristent trosforsvar.

Islam and radical Islamism

Islam and radical Islamism

December 19, 2017

Is there a “true Islam”?

What do Christians need to know about radical Islam?

How can we relate to our friendly Muslim neighbours?

Seminar med Beth Grove

Tro og vold i GT: Om å forstå krigen i GT

Tro og vold i GT: Om å forstå krigen i GT

December 17, 2017

Israelittenes inntog i Kanaan er en av de vanskeligste å sammenholde med troen på en god Gud.

Hvordan skal disse tekstene forstås?

Kan Gud ha befalt Moses og Josva å utslette sine fiender?

Seminar med Olof Edsinger

Standing firm in the faith:  How can I find firm footing in an uncertain world?

Standing firm in the faith: How can I find firm footing in an uncertain world?

December 15, 2017

«Be on your guard; stand firm in the faith; be courageous; be strong»
1 Cor 16,13.

How does Christian faith provide a sound basis for living?
What is the basis to hold on to?
How do I hold on?

Michael Ots (engelsk)

Play this podcast on Podbean App