Damaris Norge - kobler kristen tro og populærkultur
Troende i trøbbel - Er Jesu oppstandelse troverdig?

Troende i trøbbel - Er Jesu oppstandelse troverdig?

April 30, 2018

Det kristne budskapet bygger på en kontroversiell påstand: Gud reiste Jesus opp fra døden. Må man skru av fornuften for å tro at oppstandelsen har skjedd, eller finnes det historiske grunner for å stole på det Bibelen sier?

I Troende i trøbbel møter du tre kristne som lager trøbbel for seg selv ved å ta opp vanskelige spørsmål og innvendinger mot kristen tro. Med Jon Romuld Håversen, Leif Egil Reve og Morten Marius Larsen. Programmet er sendt på Radio 3,16 høsten 2017

Skeptikerens guide til Jesus

Skeptikerens guide til Jesus

September 8, 2016

Bjørn Hinderaker underviser om skepsis på Misjonshuset i Kristiansand

Forskere har i flere hundre år satt kritisk søkelys på Bibelen, og mange har ytret skepsis til NTs bilde av Jesus.

Bjørn Hinderaker tar i dette seminaret opp flere av de vanlige innvendingene mot evangelienes troverdighet og ser på interessante funn fra nyere Jesus-forskning.

Intervju med Bjørn Hindreaker om evangelienes troverdighet

Intervju med Bjørn Hindreaker om evangelienes troverdighet

August 17, 2016

Har du noen gang lurt på om du kan stole på det du leser i evangeliene i det nye testamentet?

Da bør du lyttet til dette intervjuet med Bjørn Hindreaker om Bibelens troverdighet

Han svarer på spørsmål som:

  • Er evangeliene altfor gamle til at vi kan stole på de?
  • Har kildene til NT blitt bevart?
  • Er underfortellingene i evangeliene myter og legender?
  • Er ikke evangeliene skrevet veldig lenge etter hendelsene?
  • Kan man stole på den muntlige tradisjonen?
  • Hva med de «andre» evangeliene?
  • Hvordan ble Bibelen samlet?
  • Hva stod egentlig i originaltekstene til det nye testamentet?
  • Er evangeliene historisk troverdige?
  • Er evangeliene teologisk troverdige?
Podbean App

Play this podcast on Podbean App