Damaris Norge - kobler kristen tro og populærkultur

Troende i trøbbel - Kan vi stole på evangeliene?

April 2, 2018

Evangeliene i Det nye testamentet er den viktigste kilden til kunnskap om Jesu liv. Er disse kildene troverdige? 

I Troende i trøbbel møter du tre kristne som lager trøbbel for seg selv ved å ta opp vanskelige spørsmål og innvendinger mot kristen tro. Med Jon Romuld Håversen, Leif Egil Reve og Morten Marius Larsen. Programmet er sendt på Radio 3,16 høsten 2017.