Damaris Norge - kobler kristen tro og populærkultur

Skeptikerens guide til bud 7-10 - Bjørn Hinderaker

April 22, 2022

I serien Skeptikerens guide ønsker vi å stille de vanskelige spørsmålene, og slik utfordre vanetenkning og selvfølgeligheter. Vi tror at gode spørsmål kan hjelpe oss til å forstå den kristne troen bedre. Serien våren 2022 tar for seg de ti bud, og denne kvelden ser på budene 7-10, og i to deler.

Seminaret stiller spørsmål som:

Er de ti bud unike i historien?
Hvilken forskjell gjorde de ti bud for de som først hørte dem?
Er budenes negasjonsform «du skal ikke» livsfiendtlig?
Videreføres de ti bud i NT?
Hva er problemet med begjæret?

Bjørn Hinderaker fra NLA Høgskolen Kristiansand og Damaris Norge står for undervisningen.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App