Damaris Norge - kobler kristen tro og populærkultur

Samtid, Populærkultur og å være Jesu Disippel

August 17, 2016

Hvordan bli mer lik Jesus, i en tid preget av medie- og livssynsmangfold?

Vi lever jo i en mediekultur, der ikke minst tv, film og musikk spiller en sentral rolle.

Som kristne er vi kalt til å være i verden, ikke av verden, men sendt til verden.Hvordan bør vi da forholde oss til de mange budskapene i populærkulturen?

Ingen fortellinger er jo nøytrale, og ingen av oss er upåvirkelige.

Med Margunn Serigstad Dahle.Opptak fra UL 2012.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App