Damaris Norge - kobler kristen tro og populærkultur

Jesu oppstandelse: Fiksjon eller fakta? - Bjørn Hinderaker

April 1, 2020

Dette er opptak av et streamet foredrag Bjørn Hinderaker hadde for Arena Flekkefjord 30.03 2020.

I foredraget deler han noe av sine 40 år med utforsking av Jesu oppstandelse, og peker på forskere og funn som kan gi oss grunnlag for å hevde at Jesus oppstandelse er historisk vel bevitnet.

Noe av dette materialet er også del av det studiepoenggivende emnet Kristent livssyn i apologetisk perspektiv (3KL103 10 sp) som tilbys på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, og som Bjørn har emneansvar for.

Studiet er nettstudium, og det gis i tillegg tilbud om ekstra online forelesninger:  https://www.facebook.com/events/895803040879083/

Play this podcast on Podbean App