Damaris Norge - kobler kristen tro og populærkultur

Intervju med Bjørn Hindreaker om evangelienes troverdighet

August 17, 2016

Har du noen gang lurt på om du kan stole på det du leser i evangeliene i det nye testamentet?

Da bør du lyttet til dette intervjuet med Bjørn Hindreaker om Bibelens troverdighet

Han svarer på spørsmål som:

  • Er evangeliene altfor gamle til at vi kan stole på de?
  • Har kildene til NT blitt bevart?
  • Er underfortellingene i evangeliene myter og legender?
  • Er ikke evangeliene skrevet veldig lenge etter hendelsene?
  • Kan man stole på den muntlige tradisjonen?
  • Hva med de «andre» evangeliene?
  • Hvordan ble Bibelen samlet?
  • Hva stod egentlig i originaltekstene til det nye testamentet?
  • Er evangeliene historisk troverdige?
  • Er evangeliene teologisk troverdige?

Play this podcast on Podbean App