Damaris Norge - kobler kristen tro og populærkultur

Hva skjer når nyateistene møter Nietzsche?

November 3, 2017

Foredrag, Daniel Joachim kleiven.

Nietzsche er kjent som en av de største og mest radikale ateistene i historien. Men hans filosofi var ikke bare et angrep på gudsbegrepet og kristendom. Han angrep også troen på at man uten Gud fortsatt kan moral, mening og fri vilje. Mon tro hvorfor de nye ateistene er så tause om den store ateisten Nietzsche?

Fra Veritaskonferansen 2015.

Play this podcast on Podbean App