Damaris Norge - kobler kristen tro og populærkultur

Hva er meningen med livet - del 3 - Lars Dahle og Bjørn Hinderaker

December 7, 2016

Opptak av seminar i Misjonshuset i Kristiansand.

Tema: Hva er meningen med livet?