Damaris Norge - kobler kristen tro og populærkultur

En tvilers vei til tro - om å ta tvil og spørsmål på alvor - Bjørn Hinderaker

April 24, 2020

Om tvil og skepsis som noe som preger vår kultur, og om «tvil» som noe naturlig, og hvordan spørsmål kan lede oss til en tryggere tro.

Om C.S.Lewis som eksempel på hvordan refleksjon over de store spørsmålene utfordret hans ateisme og ledet ham til kristen tro.

Denne talen er del av en helg om de store spørsmålene på bedehuset Berøa Langåker:

Tema for helgen var "Hva kan vi stole på - i en tid med mangfold, manipulasjon og misinformasjon?"

Programmet var som følger:

1. En tvilers vei til tro - om å ta tvil og spørsmål på alvor.

2. En tro for hode, hjerte og hender - om en tro som tåler de vanskelige spørsmålene

3. Gode grunner for HÅP - om å forankre troen i noe som tåler livet

Taler: Bjørn Hinderaker

 

Vil du støtte arbeidet til Damaris Norge?

https://www.damaris.no/stotte-oss/

Play this podcast on Podbean App