Damaris Norge - kobler kristen tro og populærkultur
Hva er den seksuelle revolusjonens skjulte kostnader?

Hva er den seksuelle revolusjonens skjulte kostnader?

October 21, 2020

Seminaret fokuserer på de personlige og samfunnsmessige kostnadene av den seksuelle revolusjonen. I tillegg utforskes lengslene som driver en slik revolusjon. Vi dykker ned i den bedre historien om seksualitet som mennesket egentlig lengter etter.

Bergitte Viste.

Fra Veritas Digital 2020 

https://veritaskonferansen.no

Trevor Downham - Taking the church outside its walls

Trevor Downham - Taking the church outside its walls

February 6, 2020

Trevor Downham - Taking the church outside its walls

Fra Veritaskonferansen 2019 

Finn Olav Jøssang - Hvordan forandrer nåden?

Finn Olav Jøssang - Hvordan forandrer nåden?

January 3, 2020

Hvordan forandrer nåden? Tit 2,11-15.

«Nåde» blir i dag oppfattet som noe snilt og ufarlig, som at «du er god nok», og «det er ikke så farlig».

I Bibelen er «nåde» noe mye mer radikalt og utfordrende, som vi skal se eksempel på i denne teksten.

Finn Olav Jøssang.

 

Lars Olav Gjøra - Hvorfor klarer vi oss ikke uten Bibelen?

Lars Olav Gjøra - Hvorfor klarer vi oss ikke uten Bibelen?

December 19, 2019

Hva sier Paulus om betydningen av «Skriftene»? Hva bør dette ha å si for vårt forhold til Bibelen i dag?

2.Tim 3,14-17

Lars Olav Gjøra

Peter S. Williams - Discipleship in 3D: Change for head, heart and hands

Peter S. Williams - Discipleship in 3D: Change for head, heart and hands

December 18, 2019

Being a Christian is not only a matter of beliefs, it also includes attitudes and actions. How do these belong together to form Christian character, a distinct Christian spirituality? 

Colossians 3:14-17

 

Peter S. Williams

Martin Jakobsen - Hvilken forskjell gjør Bibelen for etikken?

Martin Jakobsen - Hvilken forskjell gjør Bibelen for etikken?

December 17, 2019

Gjør Bibelen egentlig noe forskjell for etikken? Hvorfor ender noen bibellesere opp med en liberal etikk og noen med en mer konservativ? Og trenger man Bibelen for å vite hva som er godt, eller kan man klare seg like godt uten?

Martin Jakobsen

Lars Olav Gjøra - Hvordan møte vanskelige bibeltekster?

Lars Olav Gjøra - Hvordan møte vanskelige bibeltekster?

December 16, 2019

Dette seminaret gir praktiske råd om hvordan vi bør nærme oss vanskelige tekster i Bibelen, illustrert med to klassiske problemer: Markus 2,26 hevder at Abiatar var øversteprest, mens 1 Sam 21 hevder det var Ahimelek. Og: Er Galaterbrevet i konflikt med Apostlenes gjerninger når det gjelder Paulus sine besøk i Jerusalem?

Lars Olav Gjøra

Kathrine Tallaksen Skjerdal - Rause Jesus og håpløse Paulus? Om kvinnesyn i Det nye testamentet

Kathrine Tallaksen Skjerdal - Rause Jesus og håpløse Paulus? Om kvinnesyn i Det nye testamentet

December 15, 2019

Mens Jesus var raus og vennlig mot alle undertrykte, tenker mange at Paulus vender tilbake til patriarkalsk tenkning og nedvurderinga av kvinner. Men hva sies om kvinner i NT, og hvor radikalt var dette i samtiden? Luk 10,30f og 1 Tim 2,11f.

 

Kathrine Tallaksen Skjerdal

Apologetikk og sjelesorg: Som ild og vann? - Katrine Johnsen og Ann-Carina Rønaasen

Apologetikk og sjelesorg: Som ild og vann? - Katrine Johnsen og Ann-Carina Rønaasen

December 14, 2019

Mange tenker at apologetikk og sjelesorg et motsetninger, hvor den ene taler til fornuften og den andre til følelsene. I dette seminaret vil det argumenteres for at sjelesorg og apologetikk trenger hverandre. Seminarholderne har begge arbeidet med temaet i sine bachelorgrader.

Katrine Johnsen og Ann-Carina Rønaasen

Hans Johan Sagrusten - Historia om boka. Bibelen i teknologi- historia.

Hans Johan Sagrusten - Historia om boka. Bibelen i teknologi- historia.

December 13, 2019

Hans Johan Sagrusten - Historia om boka. Bibelen i teknologi- historia.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App