Damaris Norge - kobler kristen tro og populærkultur
Hva er livet? Om tilfeldighet og design i biologien

Hva er livet? Om tilfeldighet og design i biologien

November 8, 2018

Dette seminaret vil gi en innføring i teorien "Intelligent Design", og deretter illustrere med eksempler fra biologien som krever en intelligent årsak. Er cellenes fantastiske oppbygning en tilfeldighet, eller kan det peke mot en designer?

Kjell Tveter

Er kristen tro destruktiv for samfunnet?

Er kristen tro destruktiv for samfunnet?

November 7, 2018

Ifølge noen internasjonale studier er de beste samfunnene i dag de med minst religion. Har kristen tro ødelagt for utviklingen av samfunn og vitenskap? Er det slik at vi må forlate kristen tro for å skape gode samfunn? Er det opplysningstiden vi har å takke for vitenskap, toleranse og demokrati?

Bjørn Are Davidsen

Vårt overnaturlige univers. Om den finstemte astronomien

Vårt overnaturlige univers. Om den finstemte astronomien

November 7, 2018

Astronomien viser oss at universet ikke bare er ufattelig stort og gammelt, men også at dets tilblivelse er høyst usannsynlig, statistisk sett. Vårt univers er avhengig av en fininnstilling av en rekke fysiske konstanter, og synes å peke utover seg selv, mot en Skaper.

Steinar Thorvaldsen

Kampen om forsoningen: Hva er meningen med Jesus død?

Kampen om forsoningen: Hva er meningen med Jesus død?

November 7, 2018

I den senere tid har det vært innvendinger mot "den objektive forsoningslæren": Er læren om den "stedfortredende straffedom" bibelsk? Er den moralsk forkastelig? Hva er egentlig "forsoning", og hva skjedde egentlig på korset?

Rolf Kjøde

Kan Gud være god når det skjer så mye ondt i verden?

Kan Gud være god når det skjer så mye ondt i verden?

November 7, 2018

Dette seminaret tar for seg et av de vanligste innvendingene mot kristen tro; hvordan kan det finnes en god og allmektig Gud i en verden full av ondskap?

Morten Marius Larsen

Hvordan argumentere for Guds eksistens?

Hvordan argumentere for Guds eksistens?

November 7, 2018

Kan naturen si oss noe om Gud? Teologen Karl Barth sa «Nei!», Alister McGrath sier «ja, med forbehold» og William Lane Craig sier «absolutt!». Dette seminaret vil sammenligne to typer "naturlig teologi", den fra Alister McGrath og William Lane Craig.

Martin Jakobsen

Hvem skrev evangeliene?

Hvem skrev evangeliene?

November 7, 2018

Denne bibeltimen vil handle om forfatterskapet av evangeliene, og peke mot hvem som er de mest sannsynlige forfatterne Hva vet vi historisk om forfatterskapet av evangeliene? Er evangeliene egentlig anonyme skrifter, som noen hevder? Hva er de mest sannsynlige forfatterne og hva har dette å si for evangelienes troverdighet?

Lars Olav Gjøra

Hvordan knuse myten om at Bibelen er «kjedelig»?

Hvordan knuse myten om at Bibelen er «kjedelig»?

November 7, 2018

Denne bibeltimen vil gi noen praktiske råd for å nærme seg Bibelen for å få større glede av å lese den Mange går med forestillingen om at Bibelen er irrelevant og en kjedelig bok å lese. Andre har dårlige erfaringer med sine forsøk på å lese boken etter å ha satt seg fast i uforståelige tekster. Dette seminaret vil punktere mytene om at Bibelen er kjedelig, gi gode råd som vil være nyttig for vår lesing av den, slik at vi kan ha enda større glede av Bibelen

Finn Olav Jøssang

Was Jesus really the Son of God, or just a human prophet? Looking at Jesus from the Gospel of Mark

Was Jesus really the Son of God, or just a human prophet? Looking at Jesus from the Gospel of Mark

November 7, 2018

Looking at the divinity of Jesus, especially from the perspective of the Gospel of Mark The Gospel of Mark is often referred to by critics and Muslims as having a simple, human presentation of Jesus, without his divine character. Does Mark present a purely “human” Jesus? Or does the gospel, as the other gospels clearly present him as also divine? This seminar can help you in conversation with Muslims about Jesus

Beth Grove

«Skapt til gode gjerninger»

«Skapt til gode gjerninger»

November 7, 2018

Hva er egentlig de "gode gjerningene" vi er skapt til, og hvordan henger dette sammen med at vi ikke er frelst av dem? Vi lærer at vi ikke er frelst av gjerninger, derfor er mange redd for å snakke om hva vi må gjøre som kristne. Og samtidig har vi iblant overfokus på å være «effektive» i tjenesten for Gud, slik at vi sliter oss ut. Poenget er da: Hvordan henger gjerninger sammen med troen? Hvilke «gjerninger» er det snakk om her? (neppe bare kirkelig aktivitet og evangeliserig!) Hvilken forskjell skal troen skal gjøre i livene våre? Hva er det vi er kalt til? Hva menes med «ferdiglagte»? Hva er gjerningenes plass i troen?

Anne Mari Vadseth

Podbean App

Play this podcast on Podbean App