Filosofi vs kristen tro

January 26, 2018

Hvordan er relasjonen mellom filosofi og kristen tro?

Hvilke nytte har kristne av å studere filosofi?

Er kristen tro en ressurs eller et hinder for å drive god filosofi?

Seminar med Ralph Henk Vaags - Veritaskonferansen 2017

00:0000:00

Skam og identitet: Hva formidler TV-serien «Skam» om identitet og tro?

January 25, 2018

TV-serien «Skam» har verdenssuksess.

Hva formidler denne serien om temaene skam og identitet?

Hvordan skal vi vurdere det fra et kristent perspektiv, og hvordan kan vi formidle evangeliet til Skam-generasjonen?

Seminar på Veritaskonferansen 2017 med Olof Edsinger

00:0000:00

«Født i feil kropp?»

January 24, 2018

Om LGBTQ og den nye kjønnsnormen.

Hva er tankegangen som ligger bak den såkalte normkritikken?

Hvordan kan kristne møte denne tenkningen og personer som kjemper med sin kjønnsidentitet?

Seminar på Veritaskonferansen 2017 med Olof Edsinger

00:0000:00

Kan vi fortsatt tro på ‘synd’?

January 20, 2018

‘Synd’ er et upopulært ord, selv om vi bare har vage ideer om hva det betyr. I kristen tro er ‘synd’ et helt sentralt begrep. Betyr det at kristen tro er avleggs? Eller har ‘synd’ noe viktig å lære oss i dag?        

Seminar med Tom Arne Møllerbråten på Veritaskonferansen 2017

Her finner du powerpoint til podcasten

00:0000:00

How to share your faith at the University?

January 19, 2018

The University is a strategic opportunity for sharing your faith, but also a challenging one. How can we share our faith confidently in a context of scepticism, atheism and relativism?

Seminar med Michael Ots på Veritaskonferansen 2017

00:0000:00

Tro i Disney-universet

January 18, 2018

Hvilke verdier og trosoppfatninger er typiske i Disney, og hvordan knytte an til disse i samtaler om kristen tro?    

Seminar med Margunn Serigstad Dahle på Veritaskonferansen 2017

00:0000:00

Hvordan få bedre samtaler med ateister?

January 17, 2018

Seminar med Leif Egil Reve på Veritaskonferansen 2017

00:0000:00

Hva skal vi tro om de ulike naturvitenskapelige teorier?

January 16, 2018

Panelsamtale om ulike tilnærminger til teoriene om evolusjon og Intelligent Design.   

Lars Dahle, Steinar Thorvaldsen og Bjørn Are Davidsen

00:0000:00

Tro og følelser

January 15, 2018

Tro og følelser: Hvordan ta følelsene på alvor uten å la dem ta overhånd? Om følelser, troen på Gud og det å være et helt menneske.

Seminar med Kristin Lie på Veritaskonferansen 2017

00:0000:00

Tale ved Karl Johan Kjøde

January 14, 2018

Tale ved Karl Johan Kjøde. 

00:0000:00