Michael Ots - Why faith

November 10, 2017

Fra Veritaskonferansen 2017

Taler: Michael Ots 

Tema: Why faith

00:0000:00

Er himmelen vår fremtid?

November 3, 2017

FOREDRAG, Stefan Gustavsson

Hva sier Bibelen om det kristne håp? Skal vi til «himmelen» eller til «den nye jord»? Hva betyr egentlig ‘oppstandelse’ for vårt håp?

Fra Veritaskonferansen 2015.

00:0000:00

Hva skjer når nyateistene møter Nietzsche?

November 3, 2017

Foredrag, Daniel Joachim kleiven.

Nietzsche er kjent som en av de største og mest radikale ateistene i historien. Men hans filosofi var ikke bare et angrep på gudsbegrepet og kristendom. Han angrep også troen på at man uten Gud fortsatt kan moral, mening og fri vilje. Mon tro hvorfor de nye ateistene er så tause om den store ateisten Nietzsche?

Fra Veritaskonferansen 2015.

00:0000:00

Hvorfor virker Gud så annerledes i GT i forhold til i NT?

November 3, 2017

FOREDRAG, Kunt Kåre Kirkholm

Mange skremmes av den Gud de møter i Det gamle testamentet: Gud virker sjalu, sint og krigersk. Er dette samme Gud som i NT? Er Jahweh den samme som Jesu Far? Hvordan skal vi forstå de vanskelige tekstene?

Fra Veritaskonferansen 2015.

00:0000:00

Er Bibelen forandret?

November 3, 2017

FOREDRAG, Hans Johan Sagrusten

Vi har i dag ikke originalene til noen av Bibelens skifter. Betyr det av vi ikke kan vite hva som stod i Bibelen opprinnelig? Er Bibelen forandret gjennom historien, slik mange hevder? Moderne bibelvitenskap har mye å si om disse spørsmålene, og det er popularisert i Sagrustens bok «Det store puslespillet» (2014).

Fra Veritaskonferansen 2015.

00:0000:00

Is the Bible suppressive to women?

November 3, 2017

FOREDRAG, Jo Vitale

Det hevdes ofte at Bibelen er kvinne-fiendtlig og kvinne-undertrykkende. Hvor mye hold er det i de anklagene? Hva sier Bibelen om kvinner, og hva har Bibelens kvinnesyn betydd for historien?

Fra Veritaskonferansen 2015.

00:0000:00

Hope For a Desparing World

November 3, 2017

FOREDRAG Jo Vitale

Åpningsforedrag, Veritaskonferansen 2015

00:0000:00

Appell, Veritaskonferansen 15

November 3, 2017

Appell av Lars Dahle

Fra Veritaskonferansen 2015.

00:0000:00

Avslutningsgudstjeneste, Veritaskonferansen 15

November 3, 2017

TALE: Karl Johan Kjøde

Avslutningsgudstjeneste på Veritaskonferansen 2015

00:0000:00

Håpet om dommen: Hva betyr dommen for håpet og for livet?

October 27, 2017

FOREDRAG, Gunnar Innerdal

Kan vi tro på en Gud som dømmer? Er ikke dommen i konflikt med Jesu kjærlighet? Tanken om dommen kan være grobunn både for frykt og håp. Vi ser på hva Bibelen sier om temaet, og hvordan det kan formidles som et håp om oppreisning for de undertrykte og oppgjør med det onde, og hvordan det angår oss nå.

Fra Veritaskonferansen 2015.

00:0000:00